Home

Tvp19 012omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 2, 119 - 124

Korte bijdrage

Ontwikkeling van een modelgetrouwheidsschaal voor functie-assertive community treatment (FACT)

M.D. van Vugt, J.R. van Veldhuizen, M. Bähler, PH. Delespaul, N. Huffels, C.L. Mulder, G. Nijboer, M. Overdijk, H. Kroon

achtergrond Een belangrijk model voor de organisatie van zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (epa) is assertive community treatment (act). Bij act richt men zich op patiënten met epa met de meest complexe problematiek en biedt men intensieve ambulante zorg op een assertieve en outreachende manier. Bij functie-act (fact) gaat het om zorg voor de gehele groep met epa en deze combineert de principes van casemanagement met act. Voor act bestond al langere tijd een modelgetrouwheidsschaal waarmee men kan beoordelen of een team werkt volgens de voorgeschreven criteria, voor fact nog niet.
doel Ontwikkelen van een modelgetrouwheidsschaal voor fact-teams.
methode Met de kennis van experts en met feedback van fact-teams werd een modelgetrouwheidsschaal voor fact ontwikkeld, de ‘Functie Assertive Community Treatment Schaal’ (facts). Middels pilottoetsingen bij in totaal 10 fact-teams werd de schaal uitgetest en aangepast.
resultaten In 2008 werd de definitieve versie van de schaal vastgesteld, die nu in de praktijk wordt gebruikt.
conclusie Het (onderzoeks)veld heeft met de dacts en facts twee instrumenten om de mate van modelgetrouw werken te meten van teams die zich richten op patiënten met epa. De dacts en de facts bieden mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering en transparantie.


trefwoorden assertive community treatment, functie-ACT, modelgetrouwheidsschaal