Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 1, 57 - 62

Korte bijdrage

Behandeling van depressie bij adolescenten; een veelgelaagde uitdaging

L. Van Compernolle

achtergrond De klinisch-psychotherapeutische behandeling van ernstig depressieve adolescenten is meestal een zware en ingewikkelde opdracht.
doel Zicht krijgen op de verschillende factoren, vaak simultaan aanwezig, die de adolescentaire opdracht van individuatie-separatie blokkeren of ondermijnen, leidend tot depressie, en hoe hierin te remediëren.
methode Aan de hand van vijf casussen wordt deze veelgelaagdheid progressief verkend, zowel wat betreft exogene als endogene factoren.
resultaten De casussen maken duidelijk dat men bij de behandeling geen enkele beïnvloedende factor over het hoofd mag zien, wil men een duurzaam resultaat bereiken.
conclusie Dit resultaat hoeft niet te verwonderen, gezien de cruciale ontwikkelingsfase, gericht op identiteitsvorming. Deze kan zich pas consolideren wanneer alle noodzakelijke elementen hun plaats gevonden hebben.

trefwoorden afstemming, identiteit, tegenoverdracht, tekort, ziekte