Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 12, 901 - 901

Adhd bij volwassenen

Varia

ADHD bij volwassenen. Diagnostiek en behandeling (3de druk)

Kooij, J.J.S.

Pearson, Amsterdam 2009 336 pagina’s, isbn 978-90-265-1850-8, € 33-

Voor de derde druk, zes jaar na de vorige druk, diende dit boek nodig geactualiseerd te worden want een lans breken voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd) bij volwassenen is niet langer pionierswerk. Waar de ondertitel voordien ‘inleiding in de diagnostiek en behandeling’ heette, prijkt nu een meer zelfbewust ‘diagnostiek en behandeling’. Immers, het wetenschappelijk onderzoek over adhd bij volwassenen is volop aan de gang, er is meer (h)erkenning voor de problematiek en zowel de medicamenteuze als psychotherapeutische behandeling wordt steeds meer gediversifieerd. Behalve naar de diagnostiek, met een wat te exclusieve keuze voor het ‘Diagnostisch Interview voor Volwassenen met adhd’ (diva), gaat in dit boek veel aandacht naar de veelvoorkomende patronen van comorbiditeit en naar de differentiaaldiagnostiek. Overlap in klachten en misdiagnostiek van chronische vermoeidheid bij meisjes en vrouwen met add wordt toegelicht. Nieuw en gedetailleerd is het hoofdstuk over slaapproblemen bij adhd en over de therapeutische mogelijkheden van melatonine. Waar in de vorige uitgave nog gepleit werd voor samenwerking met andere afdelingen, kiest de auteur nu voor het opzetten van een gespecialiseerd zorgprogramma voor adhd bij volwassenen: na de psycho-educatie (een draaiboek voor een introductiecursus staat in het boek) en de medicatie (eveneens uitgebreid besproken), is het belangrijk om je zorgprogramma uit te bouwen met coaching, groepstrainingen en korte en lange zorgpaden. Hier klinkt de persoonlijke overtuiging van de auteur: adhd bij volwassenen blijft nog te vaak niet-herkend en onderbehandeld, met zoveel gemiste kansen tot gevolg, terwijl er effectieve behandelingen beschikbaar zijn. In dit kader blijft het niet vergoeden van langwerkende medicijnen voor adhd onbegrijpelijk jammer. Daar het hele boek door één auteur is geschreven, biedt het een helder overzicht zonder overlappingen. Het houdt de professionele hulpverlener up-to-date, maar het kan ook psychoeducatief gebruikt worden voor cliënten. De auteur slaagt in zijn missie om zich te concentreren op de volwassen patiënt en om volledig te passen in het Nederlandse ggz-landschap. Voor wie een meer internationaal handboek zoekt, verscheen recent adhd in adults van Russel Barkley e.a. (2008).
 

Literatuur

Barkley RA, Murphy KR, Fischer M. ADHD in adults. What the science says. New York: Guilford Press; 2008.

J. Scholiers