Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 12, 868 - 869

Practical child and adolescent psychiatry

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Practical Child and adolescent Psychiatry for pediatrics and Primary Care

Trivedi, H.K., & Kershner, J.D.

Hogrefe & Huber Publishers, Cambridge 2009 230 pagina’s, isbn 978-0-88937-349-5, € 34,95

Dit boek wil een schakel zijn tussen de kinder- en jeugdpsychiater enerzijds en de bij psychische problemen meest direct betrokken collega’s anderzijds. Naast kinderartsen en huisartsen kunnen ook kinderrevalidatieartsen, jeugdartsen en kinderneurologen dit boek in principe goed gebruiken. De algemene opbouw heeft een praktische insteek: eerst worden vanuit het symptoomniveau, zoals out of control behavior, overwegingen beschreven; hierop volgt een tweede deel waarin vanuit de dsm-indeling een verdieping wordt aangereikt. Het laatste deel gaat over interventies, met de nadruk op de mogelijkheden van medicatie. De auteurs hebben rekening gehouden met de drukke werkzaamheden van de gebruiker. De teksten zijn compact, er wordt veel gebruikgemaakt van overzichtelijke schema’s en er zijn korte patiëntbeschrijvingen ter illustratie. Jammer genoeg willen de auteurs compleet zijn en laten alle soorten psychiatrische stoornissen aan bod komen. Hiermee hebben ze het niet aangedurfd een weging te maken tussen wat voor de niet-specialisten op het gebied van de kinderpsychiatrie echt belangrijk is en casussen waarbij de niet-specialist zelf geen interventies zal plegen of die hij of zij maar zeer zelden zal tegenkomen. Dit leidt ertoe dat het boek veel schools aandoende schema’s bevat die erg op elkaar lijken en waarbij steeds dezelfde items worden opgesomd. Ook wordt te veel ruimte genomen om de volledige dsm-criteria op te sommen zonder dat er een verdiepingsslag wordt gegeven. De volledige criteria kan iedereen wel op internet vinden en de uitgave krijgt er een te hoog kookboekgehalte door. Toch kan het boek een belangrijke functie vervullen. Het kan goed als basis dienen voor onderwijs aan kinderartsen in opleiding, of uitgangspunt zijn voor een consultatieve relatie tussen de huisarts of jeugdarts en kinder- en jeugdpsychiater. Er staan enkele waardevolle praktische vingerwijzingen in enkele hoofdstukken en hopelijk zal de lezer zelf in de kantlijn tijdens het dagelijks gebruik verdere opmerkingen schrijven. De nadruk komt dan vanzelf te liggen bij die beelden waar de niet-kinderpsychiater echt mee aan het werk gaat. De literatuurlijst achterin vormt een goede opstap naar verdere verdieping. Hierom is het, ondanks de beperkingen, toch te overwegen om dit boek aan te schaffen.

A. Theil