Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 12, 825 - 835

Essay

Ziekte-inzicht bij mensen met schizofrenie: theoretische inzichten en voorstel voor behandeling

G.A.M. Pijnenborg, A. Aleman

achtergrond Een beperkt ziekte-inzicht komt voor bij een meerderheid (50-80%) van de mensen met schizofrenie en heeft een negatieve invloed op relevante uitkomstmaten. Er is tot op heden geen universeel model dat beperkt ziekte-inzicht bij schizofrenie verklaart. Daarnaast is er een gebrek aan interventies die het inzicht verbeteren.
doel Aan de hand van de literatuur inventariseren van kennis over ziekte-inzicht en beschrijven van een nieuw model voor behandeling.
methode Overzicht geven van de literatuur over ziekte-inzicht bij schizofrenie. Hierbij gaan wij achtereenvolgens in op de correlaten (zowel ziektevariabelen als uitkomstmaten) van ziekteinzicht bij schizofrenie, theoretische modellen voor ziekte-inzicht en bestaande behandelmethoden.
resultaten Aan de hand van de literatuur introduceren wij een nieuw geïntegreerd theoretisch model voor een behandeling om het ziekte-inzicht te verbeteren. Op basis van de in het model gespecificeerde precondities voor inzicht, te weten stigmagevoeligheid, perspectief nemen, mentale flexibiliteit en zelfreflectie, is een nieuwe training (reflex) ontwikkeld om het inzicht bij mensen met schizofrenie te verbeteren. De effectiviteit van deze training wordt thans geëvalueerd.
conclusie Ziekte-inzicht is een complex concept dat door meerdere factoren wordt bepaald en ook verschillende belangrijke uitkomstmaten beïnvloedt. Gezien de relatie van ziekte-inzicht met relevante uitkomstmaten in het dagelijkse leven zou het verbeteren ervan een essentieel deel uit moeten maken van de behandeling van mensen met schizofrenie.


 

trefwoorden behandeling, schizofrenie, stigma, ziekte-inzicht