Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 11, 805 - 805

Verbeteringen

Door een misverstand is in de noot bij het artikel van prof. H.M. van Praag, ‘Zinverlies; een verwaarloosd onderwerp in de psychiatrie’ (2010, 10, 705- 714), de volgende zinsnede ten onrechte weggevallen: ‘Enige delen van deze beschouwing zijn opgenomen in een artikel dat zal verschijnen in het tijdschrift Psyche & Geloof.’