Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 11

Redactioneel

C.G. Reichart

Diversiteit in kinder- en jeugdpsychiatrisch Europa, 738 - 739

Juryrapport Publicatieprijs

M.M. Thunnissen

Publicatieprijs artsen in opleiding tot psychiater 2009/2010, 741 - 742

Oorspronkelijk artikel

D.J. Vinkers, F.G.M. Heytel, G.M. Matroos, K.M. Hermans, H.W. Hoek

Rapportages pro Justitia van Antilliaanse verdachten in Nederland en op de Nederlandse Antillen, 745 - 752

Overzichtsartikel

H.M. Geurts, L. Deprey, S. Ozonoff

De diagnostiek van comorbiditeit bij patiënten met een autismespectrumstoornis, 753 - 761

Overzichtsartikel

L. Joos, L. Docx, L. Schmaal, B.G.C. Sabbe, G. Dom

Modafinil bij psychiatrische aandoeningen: de veelbelovende status opnieuw bekeken, 763 - 773

Essay

A. Dols, W. van Tilburg

Terugdringen van separaties, waar staan we en hoe verder?, 775 - 783

Gevalsbeschrijving

D. Cohen

Clozapinescreening: leukocytenbepaling volstaat niet meer, 785 - 790

Gevalsbeschrijving

A.R. van Gool, M.H. de Jong, W.M.A. Verhoeven

Toxische plasmaconcentratie van clozapine bij ontstekingsprocessen, 791 - 796

Referaat

A. Vervorst, H.L. Van

Toevoegen van atypische antipsychotica aan antidepressiva bij therapieresistente depressies, 797 - 798

Referaat

A. Ruissen, G.A.M. Widdershoven

Dwang als zorg: onderzoek naar ervaringen bij anorexia nervosa, 798 - 799

Ingezonden brief

P. Moleman

Reactie op ‘Dosisverhoging van SSRI'S bij depressie; niet aan te bevelen in richtlijnen’, 801 - 804

Ingezonden brief

A.E. Boon

Reactie op ‘Ondergebruik van ggz door jeugd van niet-Nederlandse herkomst; voorbij een statistisch verband’, 804 - 805

Verbeteringen

Door een misverstand is in de noot bij het artikel van prof. H.M. van Praag, ‘Zinverlies; een verwaarloosd onderwerp in de psychiatrie’ (2010, 10, 705- 714), de volgende zinsnede ten onrechte weggevallen: ‘Enige delen van deze beschouwing zijn opgenomen in een artikel dat zal verschijnen in het tijdschrift Psyche & Geloof.’, 805 - 805