Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 10, 719 - 723

Gevalsbeschrijving

Slaapproblemen bij smith-magenissyndroom: behandeling met melatonine en bètablokkers

A. Van Thillo, K. Devriendt, D. Willekens

samenvatting Het syndroom van smith-magenis is een genetische aandoening, veroorzaakt door een 17p11.2-deletie, die gekarakteriseerd wordt door fysieke, neurologische en gedragsmatige kenmerken. Patiënten met dit syndroom vertonen typisch een omkering van het dag-nachtritme. Bij een 2-jarig meisje met het smith-magenissyndroom werden de slaapproblemen succesvol behandeld met melatonine en bètablokkers. We vermelden verder de relevante gegevens uit ons literatuuronderzoek.


trefwoorden bètablokkers, melatonine, slaapproblemen, smith-magenissyndroom