Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 10, 715 - 718

Korte bijdrage

Herziening van de multidisciplinaire richtlijnen angst en depressie

J. Spijker, I.M. van Vliet, J.A.C. Meeuwissen, A.J.L.M. van Balkom

samenvatting
De multidisciplinaire richtlijnen voor de depressieve stoornis, de paniekstoornis en de posttraumatische stressstoornis zijn herzien. Belangrijke wijzigingen zijn dat in de richtlijnen algoritmes worden onderscheiden op basis van de ernst van de stoornis, dat de richtlijnen volgens de principes van ‘stepped care’ zijn opgebouwd, dat zogenaamde basisinterventies noodzakelijk zijn bij elk algoritme en dat zogenaamde eerstestapinterventies bij lichte stoornissen de eerste behandelstap kunnen zijn. Bij de behandeling van lichte stoornissen zijn de antidepressiva niet meer geïndiceerd.


trefwoorden angststoornissen, depressieve stoornis, richtlijn