Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 10

Redactioneel

J. Vandenberghe

Ambulant als het kan, outreaching als het moet, 679 - 681

Oorspronkelijk artikel

H. Michon, J. van Weeghel

Rehabilitatieonderzoek in Nederland; overzicht van onderzoek en synthese van recente bevindingen, 683 - 694

Overzichtsartikel

J.D. Blom, A. Neven, Y. Aouaj, B. Jonker, H.W. Hoek

De coenesthesiopathieën, 695 - 704

Essay

H.M. van Praag

Zinverlies; een verwaarloosd onderwerp in de psychiatrie, 705 - 714

Korte bijdrage

J. Spijker, I.M. van Vliet, J.A.C. Meeuwissen, A.J.L.M. van Balkom

Herziening van de multidisciplinaire richtlijnen angst en depressie, 715 - 718

Gevalsbeschrijving

A. Van Thillo, K. Devriendt, D. Willekens

Slaapproblemen bij smith-magenissyndroom: behandeling met melatonine en bètablokkers, 719 - 723

Referaat

M.H. de Jong, A.R. van Gool, A.J.M. Loonen

De prefrontale cortex als aangrijpingspunt voor antipsychotica, 725 - 726

Ingezonden brief

D. Cohen

Reactie op ‘Myocarditis en cardiomyopathie; ernstige complicaties van clozapinetherapie’, 728 - 729

Ingezonden brief

G.R. van den Berg, M.W. Hengeveld

Reactie op ‘Protocol voor complementaire en alternatieve geneeswijzen; naar een verantwoorde toepassing binnen de ggz’, 730 - 732

Ingezonden brief

F. de Groot

Reactie op ‘De ontwikkeling van het geweten; stand van zaken van onderzoek en theorievorming’, 732 - 734