Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 9, 663 - 669

Korte bijdrage

Kretenzers in surveys: het probleem van onzorgvuldige respondenten

H. Merckelbach, T. Giesbrecht, M. Jelicic, T. Smeets

achtergrond Er is weinig bekend over onzorgvuldige respondenten en hoe zij de bevindingen van vragenlijstonderzoek kunnen vertekenen.
doel Nagaan in welke mate zulke respondenten een vertroebelend effect hebben op surveyuitkomsten.
methode Drie surveys onder betaalde vrijwilligers (studenten).
resultaten Een kleine, maar niet triviale groep gaf toe vaak opzettelijk verkeerd te antwoorden. Deze respondenten bleken zich ook onzorgvuldig te gedragen op de Infrequency Scale. Bovendien hadden ze een ruim aandeel in de rapportage van laag prevalente klachten (amnesie en derealisatie).
conclusie Bij surveys naar laagfrequente klachten is het wijs om onzorgvuldige respondenten op te sporen en uit te sluiten.


trefwoorden Infrequency Scale, onzorgvuldige respondenten, responsbias, zelfrapportage