Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 9, 653 - 658

Korte bijdrage

Cliënten Haagse jeugd-ggz geen etnische afspiegeling van de jeugd van de stad; niet door sociaaleconomische status, maar door etnische herkomst

A.E. Boon, A.M. de Haan, S.B.B. de Boer

achtergrond Jeugdigen van niet-Nederlandse herkomst maken minder gebruik van de jeugd-ggz dan verwacht mag worden.
doel Onderzoeken of deze onderconsumptie gerelateerd is aan gemiddeld inkomen of de etnische samenstelling van de wijken.
methode Op basis van postcodes werd de relatie tussen het gemiddeld inkomen, de etnische samenstelling en het percentage behandelde jongeren per wijk geanalyseerd.
resultaten De etnische samenstelling van de wijk bleek gerelateerd aan het percentage jeugdigen in de ggz, het gemiddelde inkomen was dat niet.
conclusie Gebaseerd op wijkgegevens is de onderconsumptie van de jeugd-ggz een etnisch of cultureel probleem en geen armoedeprobleem.
 

trefwoorden etnische herkomst, jeugd-ggz, sociaal-economische status