Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 9, 627 - 637

Overzichtsartikel

Medicamenteuze interventie bij negatieve symptomen bij patiënten met schizofrenie

V.C.R. Jiawan, J. Arends, C.J. Slooff, H. Knegtering

achtergrond Negatieve symptomen bij schizofrenie voorspellen een slechtere sociaal maatschappelijke uitkomst. De behandelmogelijkheden van negatieve symptomen zijn beperkt. Verschillende medicamenteuze additiestrategieën aan antipsychotica zijn onderzocht ter verbetering van deze symptomen.
doel Inventariseren van de farmaca die in additie tot antipsychotica zijn onderzocht op de mogelijke werkzaamheid ter behandeling van negatieve symptomen.
methode Een systematische review middels PubMed werd verricht van alle gerandomiseerde klinische onderzoeken en relevante meta-analyses, tot mei 2009.
resultaten De farmacologische mechanismen die zijn onderzocht voor de behandeling van negatieve symptomen zijn: de modulatie van het glutamaatsysteem, het serotonerge, het histaminerge en het dopaminerge systeem en beïnvloeding middels antioxidanten en hormonen. Ondanks alle methodologische problemen lijkt modulatie van het glutamaatsysteem en de blokkade van serotonine(5-ht3/2a)-receptoren een beperkte verbetering van negatieve symptomen te kunnen geven. Van de onderzochte farmaca die mogelijk effectief zijn, is het therapeutisch effect bescheiden.
conclusie De onderzochte farmacologische additiestrategieën leiden nog niet tot aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk, maar geven wel richting aan verder onderzoek.
 

trefwoorden medicatie, negatieve symptomen, schizofrenie