Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 8, 589 - 593

Gevalsbeschrijving

Behandeling van fantoompijn met eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR)

C.E. Flik, C. de Roos

Een 68-jarige man die al jaren fantoompijn had na amputatie van zijn been werd behandeld met eye movement desensitisation and reprocessing (emdr). Na 10 emdr-sessies was de intensiteit van de pijn verminderd van 10 naar 1 (op een schaal van 10).
Verdere gesprekssessies werden besteed aan bestendiging van het resultaat: het vinden van een nieuwe fysieke en mentale balans en het versterken van vertrouwen in de nieuwe situatie.

trefwoorden chronische fantoompijn, EMDR, traumatische herinnering