Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 8, 583 - 588

Gevalsbeschrijving

Melancholie; verstoorde beweging of ontstemd gemoed?

A. Dols, D. Rhebergen, P. Eikelenboom, M.L. Stek

Melancholie is een historisch concept waarbij het klinische beeld wordt gekarakteriseerd door droefgeestigheid, ziekelijke bezorgdheid, gestoorde psychomotoriek, vitale kenmerken en psychotische verschijnselen. Het stellen van de diagnose is belangrijk voor het behandelbeleid. Bij ontbreken van een duidelijke stemmingsdaling wordt de ontregelde psychomotoriek vaak niet opgemerkt als passend bij een ernstige depressie, waardoor adequate behandeling uitblijft. Bij twee oudere patiënten gaven psychomotorische symptomen belangrijke aanwijzingen voor een goede beoordeling van het klinische beeld van melancholische depressie, waarna zij elektroconvulsietherapie kregen en herstelden.

trefwoorden bewegingsstoornissen, melancholie, psychotische depressie