Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 8, 555 - 564

Overzichtsartikel

Rijgeschiktheid bij psychiatrische aandoeningen; literatuuroverzicht en consequenties voor de praktijk

M.M. de Wolf

achtergrond In de dagelijkse praktijk speelt regelmatig de vraag of een patiënt met een psychiatrische aandoening nog mag autorijden.
doel Beschrijven van de in Nederland geldende regels voor het bepalen van de rijgeschiktheid bij psychiatrische aandoeningen en evalueren van de wetenschappelijke onderbouwing van deze regels.
methode Verzamelen en samenvatten van informatie over huidige regelgeving, en een overzicht van de wetenschappelijke literatuur.
resultaten In Nederland bestaat er vrij strikte wet- en regelgeving, waardoor mensen met een psychiatrische aandoening soms langdurig hun rijbewijs kunnen kwijtraken. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat veel onduidelijk is over de relatie tussen psychiatrische aandoeningen en de effecten daarvan op rijgeschiktheid.
conclusies Gezien de beschikbare literatuur maakt de Nederlandse wet- en regelgeving op een aantal punten een ongenuanceerde en onrechtvaardige indruk. In het artikel wordt besproken wat de consequenties zijn voor de praktijk. Nader onderzoek en beter onderbouwde wet- en regelgeving zijn gewenst.

trefwoorden psychiatrische aandoeningen, rijgeschiktheid, rijvaardigheid