Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 5, 353 - 357

Gevalsbeschrijving

Dwangmatig handelen: niet altijd een obsessieve compulsieve stoornis

F.P.M.L. Peeters, G. Poddighe

In dit artikel wordt een tweetal patiënten beschreven die zich presenteerden met klachten die door henzelf of verwijzers werden omschreven als een obsessieve compulsieve stoornis. Bij nadere beschouwing konden deze klachten beter als impulsen worden begrepen, wat aanzienlijke gevolgen had voor diagnostiek en behandeling: beide patiënten bleken te lijden aan het syndroom van Gilles de la Tourette. Verschillen en overeenkomsten tussen tics, impulsen en compulsies worden op grond van fenomenologische overwegingen besproken.

trefwoorden impulsen, obsessies, syndroom van Gilles de la Tourette