Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 5, 319 - 326

Essay

Beschouwingen over paternalisme en autonomie in de psychiatrie

F.A.M. Kortmann

De tegenstelling tussen weldoen en respect voor autonomie is minder groot dan ze lijkt. Over het algemeen doet een psychiater wél wanneer hij de autonomie van de patiënt respecteert. In dit artikel worden twee vormen van paternalisme besproken: handelen onder dwang en handelen op eigen initiatief. Geneeskunde is in wezen een paternalistische aangelegenheid waarin beide partijen zich inzetten voor het goede leven van de patiënt.

trefwoorden autonomie, bestwil, ethiek, psychiatrie, wetgeving