Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 5, 307 - 318

Oorspronkelijk artikel

Ervaringen met een terugvalpreventieprogramma (cra) gecombineerd met naltrexon bij opiaatafhankelijken: effect op verslavingsgedrag en predictieve waarden van psychiatrische comorbiditeit

H.G. Roozen, A.J.F.M. Kerkhof, W. van den Brink

achtergrond Naltrexon, een opiaatantagonist, raakt steeds meer in de belangstelling bij de behandeling van verslaafden aan opiaatpreparaten. De effecten van dit medicijn lijken het best te beklijven wanneer het als adjuvans bij een psychosociaal programma wordt voorgeschreven, zoals in een terugvalpreventieprogramma gebaseerd op de Community Reinforcement Approach (cra).
doel In dit open onderzoek (n = 24) met pre-postmeting worden de resultaten weergegeven van een gecombineerde naltrexon/cra (Community Reinforcement Approach)-behandeling gericht op abstinentie .
methoden Open onderzoek (n = 24) met pre-postmeting.
resultaten 58% (14/24) bleef gedurende ten minste zes maanden en 55% (12/22) ten minste één jaar stabiel abstinent. Wie minder goed reageerden op de behandeling, waren polydruggebruikers en degenen die hoog scoorden op cluster-b-persoonlijkheidsstoornissen. Toch waren ook bij deze groepen de resultaten beter dan verwacht. De behandelde groep was vergelijkbaar met een reguliere methadongroep (n = 20). Deze vergelijkingen hebben betrekking op de volgende gebieden: verslaving, demografisch, justitie, psychopathologie en specifieke persoonlijkheidsstoornissen.
conclusie De combinatie naltrexon/cra, in de vorm van een intensieve ambulante behandeling, lijkt een veelbelovende benadering voor opiaatafhankelijken die abstinentie nastreven.

trefwoorden Community Reinforcement Approach (cra), naltrexon, opiaten, terugvalpreventie