Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 7, 535 - 536

Ingezonden brief

Reactie op ‘Antipsychotica en metabole afwijkingen bij kinderen en adolescenten; een literatuuroverzicht en aanbevelingen voor de praktijk’

Y. Roke