Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 7, 433 - 443

Oorspronkelijk artikel

De ontwikkeling van het geweten; stand van zaken van onderzoek en theorievorming

W. Stapert

achtergrond Recente bevindingen binnen de neurowetenschappen hebben een hernieuwde belangstelling voor stoornissen in de gewetensontwikkeling doen ontstaan. In publicaties daarover wordt meestal naar bestaande theorieën over die ontwikkeling verwezen. De vraag is echter of deze theorieën adequaat zijn.
doel
Inventariseren van theorieën die op dit moment beschikbaar en geschikt zijn voor psychiatrische beschouwingen.
methode
Literatuuronderzoek naar theorieën voor de gewetensontwikkeling. Na selectie werden deze besproken en vergeleken.
resultaten
Negen theorieën werden geanalyseerd. Recente theorieën benadrukken voor de gewetensontwikkeling het belang van emotionele afstemming binnen relaties. Dat is een groot verschil met de klassieke theorieën, die inperking en controle vooropstelden.
conclusie
De nieuwe invalshoek kan nieuwe inzichten bieden in de normale en gestoorde ontwikkeling van het geweten en daarmee bijdragen aan de klinische praktijk.

trefwoorden gewetensontwikkeling, morele ontwikkeling