Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 7, 483 - 484

Responding to drug misuse

Verslaving en eetstoornissen

Responding to Drug Misuse. Research and Policy Priorities in Health and Social Care

MacGregor, S. (Red)

Routledge Taylor & Francis Group, London/New York 2009 247 pagina 's, ISBN 978-0-415-47470-2, $69,95

Dit is een boek dat inzicht geeft in de huidige stand van zaken omtrent de behandeling van drugsmisbruik in Engeland. De resultaten van onderzoek dat gekoppeld is aan het Britse overheidsbeleid Tackling Drugs to Build a Better Britain worden besproken en geplaatst in de context van de behandelpraktijk. Het is een boek waaraan zeer veel auteurs met een verschillende achtergrond hebben meegewerkt. Uiteenlopende onderwerpen komen aan de orde, zoals recente trends in het drugsbeleid, de rol die criminaliteit hierin heeft gespeeld (onder andere op het gebied van gedwongen behandeling in een justitiële setting), en de behandel- en kosteneffectiviteit van specifieke behandelingen, zoals casemanagement, cognitieve gedragstherapie en het verstrekken van methadon. Maar ook andere thema’s komen aan bod, zoals het effect van een wachtlijstconditie en mogelijke verklaringen voor drop-out. Verder wordt de mening van de patiënt over de geboden behandeling besproken, en diens suggesties voor verbeteringen. Wat pleit voor en wat tegen het inzetten van patiënten zelf bij de behandeling? Drugsmisbruik is meestal geen geïsoleerd fenomeen. Daarom wordt ook de comorbiditeit van drugsmisbruik toegelicht, evenals de impact van drugsmisbruik op kinderen en familie. Hoe kunnen kinderen en families gesteund worden en hoe wordt dit door hen ervaren? Voor de Nederlandse en Vlaamse lezer is dit boek mogelijk wat te veel gericht op alleen het Engelse behandelbeleid, zeker in de hoofdstukken waarin de politieke trends in de verslavingszorg worden behandeld. Voor wie werkzaam is binnen het vakgebied van de verslavingszorg (artsen, psychiaters, psychologen en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen) zijn de thema’s en onderzoeksresultaten van de overige hoofdstukken relevant en helder gepresenteerd en voor hen kan dit boek dienen als aanvulling. Het kan ook van nut zijn voor beleidsmakers.

S.M.J.J. Hamerlynck