Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 7, 479 - 479

Buzzed

Verslaving en eetstoornissen

Buzzed. The straight facts about the most used and abused drugs from alcohol to ecstasy (3de druk)

Kuhn, C., Swartzwelder, S., & Wilson, W.

W.W. Norton & Company, New York/London 2008 367 pagina's, ISBN 978-0-393-32985-8, £11,99

Op een prikkelende en interessante manier beschrijven de auteurs in dit boek the buzz rond verslavende middelen, waarmee zij zowel de geschiedenis achter de mythes als de reële effecten achter de reputatie van drugs bedoelen. Deel I bevat een reeks van 12 hoofdstukken waarin verschillende verslavende middelen besproken worden: alcohol, cafeïne, ecstasy, hallucinogenen, plantaardige middelen, inhalantia, marihuana, nicotine, opiaten, sedativa, steroïden en stimulantia. Telkens wordt eerst een soort steekkaart met bondige informatie over de drug opgemaakt met daarop de classificatie van het middel, verschillende vormen en benamingen, onmiddellijke effecten (the buzz), gevolgen van overdosering en andere nevenwerkingen en ten slotte interacties met andere middelen. Daarop volgt een korte geschiedenis van het middel en van hoe het gebruik zijn weg vond naar en in de Verenigde Staten. Vervolgens worden in vrij bondige paragrafen specifieke onderwerpen zoals werkingsmechanisme, vormen van gebruik, gezondheidsrisico’s, verslaving en allerhande maatschappelijke fenomenen rond het middel verder uitgewerkt. In deel II beschrijven de auteurs in verschillende hoofdstukken een aantal elementaire begrippen uit de neurofysiologie, de algemene werkingsprincipes van drugs, het concept ‘verslaving’ en de verschillende wettelijke aspecten van drugsgebruik. Er is een vrij rudimentaire referentielijst, een goed bruikbare index en – bijzonder intrigerend – een 38 pagina’s tellend glossarium met slangwoorden voor drugs. De taal in het boek is journalistiek en de toonniet veroordelend, maar zeker ook niet vergoelijkend. Het boek leest vlot als een opeenvolging van goed geschreven en goed onderbouwde onderzoeksartikelen uit de bijlage van de betere zondagskrant. De betere Amerikaanse zondagskrant dan, want de impact van of ervaringen met druggebruik uit de wereld buiten de vs komen nauwelijks aan bod. Het doelpubliek zouden universiteitsstudenten zijn, maar bij voorleggen van het boek aan verschillende collega’s psychiaters, algemeen geneeskundigen en zelfs aan drugshulpverleners hoorde ik steeds enthousiaste reacties. Kortom, een boek voor iedereen die naast de groeiende wetenschappelijke literatuur ook op de hoogte wil zijn van wat er tot voor kort in het Amerikaanse drugslandschap leefde.

H. Peuskens