Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 6, 423 - 424

Referaat

Langdurig antipsychoticagebruik vermindert sterfte bij schizofrenie

R. Mensink, R. Schoevers