Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 6, 397 - 405

Overzichtsartikel

Apathie: van symptoom naar syndroom

R.L. Drijgers, P. Aalten, A.F.G Leentjens, F.R.J. Verhey

achtergrond Apathie is een belangrijk gedragsverschijnsel bij dementie en andere neuropsychiatrische ziektebeelden.
doel Bieden van een overzicht van de ontwikkeling van het concept ‘apathie’ en het belang ervan voor de klinische praktijk.
methode Literatuuronderzoek.
resultaten Er zijn aanwijzingen dat apathie niet als symptoom, maar als syndroom moet worden gezien. Apathie is een construct dat uit meerdere aspecten bestaat en bij verschillende aandoeningen kan voorkomen. Het beeld kan voorkomen als onderdeel van of onafhankelijk van depressieve stoornissen of cognitieve achteruitgang. Recent zijn op basis van een internationale consensus diagnostische criteria voor de syndroomdiagnose ‘apathie’ opgesteld.
conclusie De recent geformuleerde diagnostische criteria faciliteren de validering van meetinstrumenten en het onderzoek naar epidemiologische, etiologische en pathofysiologische aspecten en behandeling van apathie.


trefwoorden apathie, dementie, diagnostische criteria, syndroom, ziekte van Alzheimer