Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 5, 287 - 298

Oorspronkelijk artikel

De invloed van cannabis op het ziektebeloopvan de bipolaire stoornis; een longitudinale analyse

I. Winter-van Rossum, M.M. Boomsma, D.E. Tenback, C. Reed, J. van Os

achtergrond Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat cannabisgebruik een negatief effect heeft op het ontstaan en de prognose van schizofrenie, maar er is weinig bekend over mogelijke effecten bij stemmingsstoornissen.
doel Onderzoeken van de invloed van cannabisgebruik op klinische behandelresultaten en sociaal functioneren na 12 maanden behandeling binnen een patiëntenpopulatie met een bipolaire stoornis.
methode In een observationele studie werden 3459 klinische en poliklinische patiënten met een bipolaire stoornis geïncludeerd. De invloed van cannabisgebruik op verschillende klinische behandelresultaten en sociaal functioneren werd onderzocht, gedurende een periode van 1 jaar. Daarnaast werd nagegaan of derde variabelen (mediatoren) invloed uitoefenden op eventuele relaties tussen cannabisgebruik en behandeluitkomsten.
resultaten Gedurende 12 maanden behandeling vertoonden cannabisgebruikers een slechtere therapietrouw en ernstiger symptomen dan niet-gebruikers. Bovendien waren cannabisgebruikers minder tevreden met hun leven en hadden een kleinere kans op het hebben van een relatie dan niet-gebruikers. Er waren weinig aanwijzingen dat de samenhang tussen cannabisgebruik en behandelresultaten werd gemedieerd door derde variabelen.
conclusie Er was duidelijk een onafhankelijke impact van cannabisgebruik op de klinische behandeluitkomsten bij patiënten met een bipolaire stoornis, terwijl de impact op sociaal functioneren bescheiden was.

trefwoorden behandeluitkomst, bipolaire stoornis, cannabisgebruik