Home

Tvp20 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4, 265 - 269

Gevalsbeschrijving

Chorea van Sydenham en psychose

W. Mengde, A.Y. Jessurun

Chorea van Sydenham (cs) is een complicatie van infectie met groep-A-bèta-hemolytische streptokokken en wordt gekenmerkt door onwillekeurige, choreatische bewegingen. Er is een verband vastgesteld tussen cs en psychose. Bovendien lijken patiënten met cs een grotere kans te hebben op bewegingsstoornissen als bijwerking van neuroleptica. Bij een 19-jarige man met een psychose en met cs in de voorgeschiedenis bleek dat dit de behandeling van een psychotische episode bemoeilijkt.

trefwoorden carbamazepine, chorea van Sydenham, schizofreniforme stoornis