Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4, 205 - 217

Oorspronkelijk artikel

Attituden aangaande zoeken van professionele hulp voor psychische problemen en werkelijk hulpzoekgedrag: verschillen in Europa

M. ten Have, R. de Graaf, J. Ormel, G. Vilagut, V. Kovess, J. Alonso

achtergrond Er is weinig bekend over attituden aangaande het zoeken van professionele hulp bij psychische problemen in Europa.
doel Het onderzoeken van deze attituden en de correlaten ervan en nagaan of deze attituden samenhangen met het gebruik van zorgvoorzieningen.
methode Data werden verkregen uit de European Study of Epidemiology of Mental Disorders, een onderzoek dat representatief is voor de volwassen bevolking in zes landen (n = 8796).
resultaten Bijna een derde van de respondenten was van mening dat professionele hulp slechter was dan geen hulp bij psychische problemen of hiermee overeenkwam. Vrouwen, respondenten jonger dan 65 jaar, met een hoger inkomen, woonachtig in Spanje of Italië, met een stemmingsstoornis of met een eerdere zorgervaring rapporteerden vaker dat zij naar een hulpverlener zouden gaan in het geval van psychische problemen. Al deze groepen, behalve degenen jonger dan 65 jaar, zeiden ook vaker dat zij zich op hun gemak zouden voelen als zij met een professional zouden praten over psychische problemen of dat zij zich niet zouden schamen als vrienden zouden weten over deze hulp. Al deze attituden hingen samen met een verhoogde kans om gebruik te maken van zorgvoorzieningen bij psychische problemen.
conclusie Er zijn gerichte acties nodig om de zichtbaarheid en geloofwaardigheid van de ggz te vergroten.

trefwoorden epidemiologie, geestelijke gezondheidszorg, publieke opinie