Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Symposia

Depressie of dementie, onvermogen of onwil? De differentiaaldiagnostiek bij neuropsychiatrische beelden

M.L. Stek

S-45

achtergrond Gedragsverandering, zoals toegenomen dwangmatig gedrag op latere leeftijd kan een uiting zijn van een neuropsychiatrische aandoening zoals frontotemporale dementie, maar ook de presentatie zijn van 'functionele' psychiatrische stoornissen, zoals laat ontstane psychotische stoornissen en stemmingsstoornissen.
doel Het herkennen van depressie bij het ontstaan van gedragsstoornissen.
methoden Aan de hand van enkele vignetten op dvd wordt de differentiaaldiagnostiek van depressie, laat ontstane psychose en frontotemporale dementie geïllustreerd. Voor zover mogelijk worden passende bevindingen uit de literatuur besproken.
resultaten Het ziektebeloop en de behandeling van enkele patiënten worden gevolgd in relatie tot bevindingen in de literatuur.
conclusie De diagnostiek van gedragsstoornissen als primaire uiting van depressie is vaak complex. Dit is wel relevant gezien de beschikbare behandelopties bij depressie en de betekenis van zorgvuldige voorlichting voor patiënt en familie bij neuropsychiatrische aandoeningen.