Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Symposia

Psychomotoriek en depressie. De man die niet meer stil kon zitten

D. Rhebergen

S-45

achtergrond Sinds Hippocrates werden psychomotorische symptomen erkend als onderdeel van ernstige depressies. Binnen de dsm worden de psychomotorische symptomen echter slechts als een van de symptomen van een depressie herkend. Diverse studies tonen aan dat psychomotorische symptomen leidraad kunnen zijn voor adequate herkenning van ernstige depressies en richting kunnen geven aan de therapiekeuze.
doel Herkennen van psychomotorische symptomen als kenmerk van een depressie. methoden Door middel van een dvd-fragment wordt een 70-jarige man geïntroduceerd met hyperventilatie en een verscheidenheid aan psychomotorische symptomen. Er wordt stilgestaan bij de rol van psychomotorische symptomen in de herkenning van ernstige depressies door de eeuwen heen. Diverse meetinstrumenten voor psychomotorische symptomen worden besproken en toegepast. Ten slotte worden mogelijke therapeutische consequenties toegelicht.
resultaten Een lange zoektocht binnen algemene ziekenhuizen naar de oorzaak van de hyperventilatie leverde geen verklaring voor de klachten van patiënt. Geleidelijk werd de patiënt somberder omdat hij zich beperkt voelde in zijn dagelijks functioneren. Na opname op een ouderenafdeling werden de psychomotorische symptomen in kaart gebracht en geduid als passend bij een ernstige depressie. Elektroconvulsieve therapie (ect) werd gestart en al na enkele behandelingen namen de klachten fors af. Patiënt werd nabehandeld met tca en lithium. De psychomotorische klachten zijn niet meer teruggekeerd.
conclusie Herkenning van psychomotorische symptomen blijkt van grote diagnostische en prognostische waarde voor ernstige depressies.