Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Symposia

De klinische karakteristieken van gezonde mensen met hallucinaties; de betekenis van hallucinaties herbeschouwd

I.E.C. Sommer

S-44

achtergrond Akoestische verbale hallucinaties (avh's) zijn van oudsher geassocieerd met ernstige psychiatrische aandoeningen. Het is de laatste jaren echter duidelijk geworden dat avh's ook voorkomen bij gezonde mensen in de algemene populatie met een frequentie rond de 5% (Van Os e.a. 2001).
doel In deze studie werd onderzocht of avh's bij gezonde mensen en bij patiënten met een psychose hetzelfde fenomeen zijn. Daarnaast werd gekeken welke aspecten van avh's kunnen helpen bij de diagnose.
methoden Karakteristieken van avh's werden geïnventariseerd van 120 gezonde mensen met hallucinaties en vergeleken met de karakteristieken van avh's bij 118 patiënten met een psychose.
resultaten Aspecten zoals het aantal stemmen, luidheid, attributie van stemmen en gelijkenis met de stem van bestaande mensen waren gelijk in beide groepen. De grootste verschillen werden gevonden in de emotionele lading van de stemmen, de frequentie en controle over stemmen. Op basis van enkel de emotionele lading van stemmen kon bij 88% van beide groepen de aan- of afwezigheid van een psychose correct voorspeld worden. Opvallend was verder dat de stemmen bij gezonde mensen meestal op de kinderleeftijd ontstonden en bij psychotische patiënten in de adolescentie.
conclusie Er zijn grote verschillen tussen avh's bij gezonde en psychotische patiënten. Dat het om hetzelfde fenomeen gaat, is niet met zekerheid te zeggen. Het forse verschil in gemiddelde beginleeftijd (9 jaar) kan wijzen op een andere pathofysiologie.

Literatuur

Os, J. van, Hanssen, M., Bijl, R.V., Vollebergh, W. (2001). Prevalence of psychotic disorder and community level of psychotic symptoms: an urban-rural comparison. Archives of General Psychiatry, 58, 663-8.