Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Symposia

Stagering en disease profiling in de oncologie

P.C. Huijgens

S-41

achtergrond Stagering en disease profiling zijn in de oncologie sterk ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van de oncologie heeft dit een zeer belangrijke rol gespeeld.
doel Inzicht geven in hoe stagering en disease profiling zich binnen de oncologie hebben ontwikkeld, hoe dit momenteel landelijk en internationaal geborgd wordt en welke (centrale) rol dit speelt bij zowel de klinische als wetenschappelijke ontwikkeling van het vakgebied.
methode Aan de hand van enkele sprekende voorbeelden worden de ontwikkeling en de praktijk van stagering en disease profiling toegelicht.
resultaten Een helder overzicht van hoe stagering en disease profiling ook in de psychiatrie aangepakt zou kunnen worden.
conclusie Oncologie gaat over complexe aandoeningen, die net als psychiatrische ziekten, een etiologie hebben waarbij genetische en omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen. Zowel het dagelijks klinisch handelen als het wetenschappelijk onderzoek zijn zeer gebaat bij een goed ontwikkelde klinische stagering en disease profiling.