Home

Tvp21 06 appomslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Symposia

Mening van verpleegkundigen over vrijheidsbeperkende maatregelen: Nederland en Engeland vergeleken

F.J. Vruwink, E.O. Noorthoorn, J.E.L. Van Der Nagel, H.L.I. Nijman, C.L. Mulder

S-39

achtergrond In de afgelopen jaren staat het verminderen van de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen hoog op de agenda in de psychiatrie. In de kans op het ondergaan van een vrijheidsbeperkende maatregelen is de interactie met medepatiënten, maar met name met verpleegkundigen een belangrijke bepalende factor. Bij de evaluatie van het succes van projecten gericht op het terugdringen van dwang en drang kan een voor- en een nameting van de meningen van verpleegkundigen een indruk geven van een verandering in attitude en afdelingscultuur die door de projecten is opgetreden. Daarvoor is echter eerst meer kennis nodig over de betekenis van de Nederlandse uitkomsten. Denken Nederlandse verpleegkundigen anders over separatie of dwangmedicatie dan Engelse verpleegkundigen, doordat ze het meer of minder toepassen?
doel Het vergelijken van de meningsvorming over de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen tussen Nederlandse en Engelse verpleegkundigen.
methoden Afname van de The Attitudes to Containment Measures Questionnaire onder een groep verpleegkundigen in Nederland en vergelijking met Engelse uitkomsten.
resultaten Er werden 82 vragenlijsten geretourneerd. In de presentatie wordt ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen Engeland en Nederland.
conclusie Verschillen in cultuur en juridische context maken een vergelijking tussen de meningsvorming van verpleegkundigen tussen verschillende landen van belang. De uitkomsten van dit onderzoek vormen een stap in de validering van deze vragenlijst voor de toepassing in Nederlandse psychiatrische ziekenhuizen.

Literatuur

Whittington, R., Bowers, L., Nolan, P., e.a. (2009). Approval ratings of inpatient coercive interventions in a national sample of mental health service users and staff In England. Psychiatric Services, 60, 792-799.