Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Symposia

Diagnostiek in discussie

J.D. Blom, F.M.M.A. Van Der Heijden, R.S. Goekoop

S-38

toelichting De psychiatrie is al meer dan een eeuw op zoek naar een adequate beschrijving en indeling van ziektebeelden. Op dit symposium wordt geëvalueerd welke rol de categorale diagnostiek hierin heeft gespeeld. In het bijzonder wordt stilgestaan bij het biomedische schizofrenieconcept, dat lange tijd fungeerde als hoeksteen van de psychiatrische classificatie, maar dat momenteel eerder een remmende dan een stimulerende werking lijkt te hebben op ontwikkelingen in ons vak. Daarnaast wordt stilgestaan bij het klassieke katatonieconcept, dat als ziektecategorie de dsm en andere classificatiesystemen niet haalde, maar dat desalniettemin blijvend onze aandacht verdient. Ten slotte wordt een geheel nieuwe, mathematisch verantwoorde indeling van psychiatrische ziektebeelden gepresenteerd, gebaseerd op de jongste ontwikkelingen op het gebied van de netwerktheorie.
leerdoelen Aan het einde van de sessie moet de deelnemer in staat zijn om kritisch te reflecteren op de voor- en nadelen van een categorale classificatie in de psychiatrie.