Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Symposia

Sekseverschillen bij depressieve ouderen en de rol van sociale steun

C.M. Sonnenberg, A.T.F. Beekman, D.J.H. Deeg, W. Van Tilburg

S-27

achtergrond Depressie komt bij vrouwen twee keer zo vaak voor als bij mannen. Bij jongere volwassenen worden sekseverschillen in symptoomprofielen gevonden. Daarnaast hangt het man-vrouwverschil in de prevalentie van depressie samen met sekseverschillen in de risicofactoren voor depressie. Ook lijkt sociale steun als stressbuffer voor mannen en vrouwen een verschillende betekenis te hebben.
doel Onderzoek naar de verschillende facetten van het man-vrouwverschil bij depressie op oudere leeftijd: symptoomprofielen, risicofactoren en de rol van sociale steun.
methoden Gebruik werd gemaakt van gegevens van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (lasa), een onderzoek naar veranderingen in gezondheid in de Nederlandse bevolking van 55-85 jaar. Depressie werd gemeten met de Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (ces-d) (syndromaal) en de Diagnostic Interview Schedule (dis) (diagnose). De behoefte aan sociaal-emotionele steun werd gemeten met de affiliatie-behoefteschaal (an).
resultaten Ook onder ouderen kwam depressie bijna twee keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. De symptoomprofielen verschilden nagenoeg niet. Risicofactoren voor depressie zoals verlies van de partner, laag inkomen, lichamelijke beperkingen en weinig sociale steun kwamen bij vrouwen vaker voor, maar bij mannen in deze situaties was het risico op een depressie groter. De behoefte aan sociale steun bij vrouwen was hoger dan bij mannen. Een hoge behoefte aan steun was bij mannen geassocieerd met depressie, bij vrouwen niet.
conclusie Ook op oudere leeftijd zijn vrouwen tweemaal zo vaak depressief als mannen. Hoewel vrouwen veel vaker in de risicogroepen voor depressie zitten, lijken mannen in deze risicogroepen kwetsbaarder om depressief te worden. Ook mannen met een hoge behoefte aan sociale steun zijn vaker depressief.