Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Voetangels en klemmen bij classificatie pervasieve ontwikkelingsstoornis volgens DSM-IV-TR. Biedt DSM-V oplossingen?

V.C.C.A. Assmann, F. Loman

W-128

inhoud van de workshop Door middel van de dsm en de icd zijn psychiaters over de hele wereld in staat om dezelfde taal te spreken. Bij de dsm-iv-tr staat het classificeren van objectief waarneembare criteria centraal. Als het scoren echter niet vertrekt vanuit kennis van de functionele diagnose, kan dit bijvoorbeeld bij een pervasieve ontwikkelingsstoornis tot verkeerde conclusies leiden. Als er geen sprake is van een integratiestoornis heeft het geen zin om de items te scoren die horen bij de classificatie pervasieve ontwikkelingsstoornis. Met de deelnemers zullen een aantal tips worden besproken die in de dagelijkse praktijk helpen om de voetangels en klemmen van de classificatie pervasieve ontwikkelingsstoornis te ontwijken en op een transparante manier te classificeren. Tot slot zal besproken worden in hoeverre de dsm-v, voor zover nu bekend is, mogelijk oplossingen biedt voor de genoemde voetangels en klemmen.
vorm Elk van de twaalf items die bij de classificatie pervasieve ontwikkelingsstoornis volgens dsm-iv-tr gescoord kunnen worden, heeft zijn eigen voetangels en klemmen. Deze worden aan de hand van twaalf casus op een speelse manier met de deelnemers doorgenomen.
leerdoelen Aan het eind van de sessie is de deelnemer in staat om de voetangels en klemmen bij het classificeren van een pervasieve ontwikkelingsstoornis te herkennen en kan hij deze classificatie op een transparante manier hanteren.

Literatuur

American Psychiatric Association, A.P.A. (2001). Beknopte handleiding bij de Diagnostische criteria van de dsm-iv-tr. Nieuwegein: Swets & Zeitlinger. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV-TR. (2000). Washington: American Psychiatric Publishing.