Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Vijf jaar Moeder Baby Unit in Woerden: over behandelen, boosteren en beschut bevallen

C. Zuketto, P. Beijaert, I. Elfferich

W-127

inhoud van de workshop De psychiatrische stoornissen die kunnen optreden rond de bevalling zijn in de moderne beschrijvende classificatiesystemen niet terug te vinden, althans niet als aparte entiteit. Toch is de mening wijdverbreid dat het een te onderscheiden etiologische categorie betreft. De laatste jaren is er een toename van het ambulante aanbod van psychiatrische zorg voor moeder en kind. De Moeder Baby Unit (mbu) van het rpc Woerden is een klinische voorziening waar vijf moeders en hun baby's samen opgenomen kunnen worden. De mbu bestaat vijf jaar. Deze workshop geeft een overzicht van de indicaties voor een opname op de mbu, de werkwijze, de behandelmodaliteiten en de resultaten. Vervolgens worden drie casus gepresenteerd die een goede afspiegeling zijn van de verschillende soorten opnames die op de mbu plaatsvinden. Om te beginnen de behandeling van moeders met 'harde' postpartumpsychiatrie, zoals de postpartumpsychose of -depressie. Daarnaast de 'booster'- opnames voor moeders met een aanpassingsstoornis of in bepaalde gevallen met een persoonlijkheidsstoornis. En - uniek in Nederland - beschut bevallen voor psychiatrisch kwetsbare, hoogzwangere vrouwen. Het eerste gedeelte van de workshop wordt afgesloten door de orthopedagoog die een indruk geeft van de behandeling met videofragmenten. Het tweede deel van de workshop bestaat uit een paneldiscussie met de deelnemers. Onder leiding van de voorzitter gaat het team van de mbu in gesprek met de deelnemers aan de workshop. Er is ruimte voor vragen, casuïstiek en discussie.
vorm Inleiding en vier korte presentaties waarna paneldiscussie.
leerdoelen Aan het einde van de sessie heeft de deelnemer kennis vergaard over een specialistisch behandelaanbod voor psychiatrisch zieke moeders met hun baby, kent de deelnemer de indicaties en contra-indicaties voor een klinische moeder-kindopname en de alarmsignalen die een verwijzing naar een gespecialiseerde moederkindvoorziening rechtvaardigen.