Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Verantwoord voorschrijven van psychofarmaca bij kinderen en jeugdigen

A.J. Stierum, B.S. Van Beusekom, L.F. Van Der Steen, M.A. Hofstra

W-126

inhoud van de workshop Psychofarmaca voorschrijven bij kinderen en jeugdigen is omstreden maar speelt een steeds grotere rol in de behandeling van psychiatrische stoornissen. Ouders en patiënten worden mondiger, eisen vaker een snelle oplossing van de problemen en hebben minder tijd om te investeren in een intensieve behandeling. In deze workshop wordt de werkwijze van het medicatiespreekuur van de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus mc Sophia in samenwerking met de afdeling jeugd van riagg Rijnmond besproken. De behandeling vindt plaats in een academische setting met een nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines, zoals aios, verpleegkundigen, diëtisten en met als spil de kinder- en jeugdpsychiater. Er wordt zo veel mogelijk evidence-based en op gestandaardiseerde wijze gewerkt. Veiligheid van psychofarmaca wordt besproken en welke lichamelijke controles volgens de laatste inzichten plaatsvinden bij de patiënten van het medicatiespreekuur. Aan bod komen onder andere het metabool syndroom bij kinderen en jeugdigen, het off-label voorschrijven van psychofarmaca en de eerste resultaten van bloedonderzoek bij gebruik van antipsychotica (best practice safety monitoring).
vorm Aan de hand van presentaties bespreken van recente literatuur en klinische ervaring op gebied van veiligheid van voorschrijven van psychofarmaca bij kinderen en jeugdigen. Uitwisselen van ervaring en kennis; inbrengen van casuïstiek en discussie.
leerdoelen Verantwoord voorschrijven van psychofarmaca bij kinderen en jeugdigen, waarbij de cursist op de hoogte is van de meest recente informatie op het gebied van veiligheidsaspecten en monitoring van lichamelijke functies.

Literatuur

Hofstra, M.A. (red.) (2009). Psychofarmaca bij kinderen en adolescenten; formularium voor de kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk. Formularium Erasmus MC Sophia, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Koelch, M. (2008). Ethical issues in psychopharmacology of children and adolescents. Current Opinion in Psychiatry, 21, 598-605. Wohlfahrt, T. (2009). Psychopharmacology for children: From off label use to registration. European Neuropsychopharmacology, 19, 603-608.