Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Value-based medicine

P. Naarding, M. Van Grevenstein, C.A. Van Boeijen

W-124

inhoud van de workshop In het afgelopen decennium is de evidence-based medicine (ebm) sterk in opkomst. ebm kent drie belangrijke pijlers: 1. opstellen en gebruikmaken van meetinstrumenten; 2. kritisch lezen van de literatuur (critical appraisal of topics, cat's) en van hieruit materiaal verzamelen voor 3. het opstellen van richtlijnen. In richtlijnen is het weergeven van beslisbomen steeds meer gebruik geworden. In steeds meer opleidingen wordt ebm onderwezen. Het Herziene Onderwijs en Opleidingsplan Psychiatrie (hoop) is georganiseerd rondom het verwerven van de zogenaamde kerncompetenties; één hiervan is het competentiegebied 'wetenschap' en er wordt van de aios psychiatrie verwacht dat zij in staat zijn een cat te maken en aldus wetenschappelijke literatuur te vertalen naar klinische relevantie. Daarna is het echter ook van belang (competentie 'communicatie') om deze kennis goed over te brengen naar de betrokken patiënt. Met een besliskundige analyse kan tot structurering van klinische problemen gekomen worden, waarbij inzicht in de keuzemogelijkheden vergroot wordt. Er wordt gewerkt met kansschattingen en waardeoordelen welke een rol spelen bij de besluitvorming. Er kan gekomen worden tot een meer value-based medicine, waarbij ook de bijdrage van een interventie aan de kwaliteit van leven een duidelijke plek in de overwegingen krijgt.
vorm In drie voordrachten wordt een theoretisch overzicht gegeven over ebm, klinische besliskunde en kwaliteit van leven. Er worden vignetten gepresenteerd, waarna deelnemers gevraagd wordt eigen casuïstiek in te brengen. Besproken wordt hoe tot een stappenplan/beslisboom gekomen kan worden. Er wordt inzicht verschaft in hoe deze informatie met de patiënt besproken kan worden.
leerdoelen Aan het einde van de sessie hebben de deelnemers kennis van de principes van ebm, klinische besliskunde en kwaliteit van leven, zijn zij in staat om een beslisboom op te stellen en kennen zij valkuilen bij het communiceren over kosten en baten van medisch handelen.

Literatuur

Brown, M.M., Brown, G.C. & Sharma, S. (2005). Evidence based to value based medicine. New York: American Medical Association.