Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Update Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie

C.J. Slooff

W-122

inhoud van de workshop Sinds 2003 is een aanzienlijke hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd over (nieuwe) effectieve interventies bij de behandeling en rehabilitatie van mensen met schizofrenie of een verwante psychose. De evidentie van diverse interventies is ook door Nederlands onderzoek versterkt en deze komen nu voor toepassing in aanmerking. In de richtlijn van 2005 is onvoldoende aandacht besteed aan implementatie in de dagelijkse praktijk. In het traject, in gang gezet door de NVvP bij ZonMw/kkcz, zal daar aandacht aan worden gegeven, mede aan de hand van de ervaringen opgedaan in de Doorbraakprojecten Schizofrenie en Dubbele Diagnose (2005-2008).
vorm In de workshop komen topics en implementatievoorstellen aan de orde ter becommentariëring door de deelnemers.
leerdoelen Er zijn geen specifieke leerdoelen, van de deelnemers wordt commentaar verwacht.