Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Remissie en herstel bij eerste psychose

M.B. Elfrink, B. Jacobsen, S. Gradussen, E. Makaay

W-120

inhoud van de workshop Tijdens de workshop zullen deelnemers kennismaken met een nieuw model voor herstel ondersteunende behandeling zoals dat is ontwikkeld binnen ggz Nijmegen. Centraal in dit model staat het ontwikkelen van een sterke therapeutische alliantie gericht op herstel (recovery). Drie vormen van herstel worden onderscheiden: symptomatisch herstel, maatschappelijk herstel en persoonlijk herstel. Een van de belangrijkste parameters van persoonlijk herstel is het hebben van gewoon werk. Vandaar dat het team zich richt op het actief begeleiden van cliënten bij het verkrijgen en/of behouden van werk of opleiding. Cliënten ervaren de omgang met hun naaste familie vaak als beladen en dat is nogal eens wederzijds. Het creëren van een werkbare triade (cliënt, familie en professional) is dan ook een tweede belangrijk speerpunt. De attitude in de behandeling is gericht op empowerment en shared decision making. Periodiek zijn factoren van herstel gemeten. De resultaten van de werkwijze worden toegelicht.
vorm Vier korte inleidingen over: —— het op herstel gerichte behandelmodel voor eerste psychose bij ggz Nijmegen en de resultaten over de eerste twee jaar; —— symptomatisch herstel: van medicatieontrouw naar shared decision making; —— family matters: de triade tussen cliënt, familie en professionals; —— maatschappelijk en persoonlijk herstel: de focus om cliënten (weer) aan het werk te krijgen. Tot slot discussie over het gepresenteerde model door deelnemers aan de workshop, gefocust op de praktijk en de dilemma's.
leerdoelen Aan het eind van de sessie moet de deelnemer in staat zijn het gepresenteerde model te relateren aan de meer traditionele vormen van behandeling voor eerste psychose en aan eigen casuïstiek.

Literatuur

Bähler, M., Veldhuizen, R. van, Polhuis, D., e.a.. (2008). Handboek (F) ACT. Utrecht: de Tijdstroom.