Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Protocollaire behandeling van tics bij kinderen en adolescenten

C. Verdellen

W-117

inhoud van de workshop Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie vertaalt wetenschappelijke kennis in praktisch toepasbare protocollen voor de praktijk van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Eind 2009 heeft er een belangrijke update plaatsgevonden. In deze workshop wordt het gedragstherapeutisch protocol voor de behandeling van tics bij kinderen en adolescenten gepresenteerd, exemplarisch voor de beschikbare behandelprotocollen van het landelijk kenniscentrum. Tics komen bij kinderen veel voor; ongeveer 5-10% van de schoolgaande kinderen heeft wel eens last van tics. Wanneer deze niet binnen een jaar verdwijnen, kan er sprake zijn van het syndroom van Gilles de la Tourette. Deze aandoening wordt gekenmerkt door multipele motorische tics en (één of meer) vocale tics. De behandeling van tics bestaat doorgaans uit farmacotherapie: clonidine of antipsychotica. Medicatie wordt echter vaak gestaakt vanwege de bijwerkingen. Veel ouders willen ook niet dat hun kind medicijnen gebruikt. Gedragstherapie biedt een alternatief. Een gedragstherapeutische behandeling van tics is erop gericht controle te krijgen over de tic en te leren wennen aan onaangename premonitore sensaties die vaak aan de tic vooraf gaan.
vorm In deze workshop worden twee gedragstherapeutische methoden besproken die in onderzoek bij kinderen en volwassenen effectief zijn gebleken: habit reversal en exposure met responspreventie. De methoden worden stap voor stap toegelicht en geïllustreerd met videomateriaal. Aan bod komen registratieopdrachten, een uitleg van de rationale van de behandeling, de opbouw van de behandelsessies, huiswerkbespreking en terugvalpreventie. Tevens worden aanbevelingen gedaan die een succesvolle behandeling van tics bij kinderen en adolescenten kunnen bevorderen. leerdoelen Aan het einde van deze workshop is de deelnemer bekend met het behandelprotocol voor ticstoornissen en in staat het protocol toe te passen. Tevens is de deelnemer op de hoogte van de beschikbare protocollen binnen het Landelijk Kenniscentrum en weet hij waar hij deze kan vinden.

Literatuur

Verdellen, C.W.J. (2007). Exposure and response prevention in the treatment of tics in Tourette's syndrome. Amsterdam: Boom.