Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Onverklaarde lichamelijke klachten bij ouderen; PMT en CGT een sterk duo voor behandeling

R.C. Oude Voshaar, D. Van Driel, L. Faassen

W-115

inhoud van de workshop In de gezondheidszorg zijn lichamelijke klachten waarvoor geen somatische oorzaak kan worden gevonden een groot probleem. Er zijn weinig gegevens bekend over het bestaan van onverklaarbare lichamelijke klachten (olk) bij ouderen. Zij worden vaak uitgesloten van onderzoek in verband met de complexe diagnostiek. Ook is er weinig kennis over de behandeling van olk bij ouderen. Bij volwassenen worden goede resultaten behaald met cognitief therapeutische behandeling van deze klachten volgens het gevolgenmodel. Hierbij wordt de vicieuze cirkel tussen de klachten en de gevolgen doorbroken. Deze behandeling hebben wij aangepast tot een tien weken durend groepstherapeutisch programma voor ouderen dat momenteel succesvol wordt toegepast in het circuit ouderen van de ggz Nijmegen bij de behandeling van ouderen met onverklaarde lichamelijke klachten. In het gesprekstherapeutische deel van de behandeling worden de cognities opgespoord en de emotionele, gedragsmatige, lichamelijke en sociale gevolgen in kaart gebracht en uitgedaagd. De gedragsexperimenten die daaruit voortvloeien worden tijdens de psychomotorische therapie (pmt) geoefend en vertaald naar de dagelijkse praktijk. In de workshop presenteren we een casus aan de hand van het gevolgenmodel waarbij we met name aandacht besteden aan de specifieke thema's voor ouderen. Daarna gaan we aan de hand van enkele gedragsexperimenten uit de casus de ervaring aan met psychomotorische therapie.
vorm Na een korte theoretische bespreking van het gevolgenmodel volgt een interactieve casuspresentatie waarbij gezamenlijk het gevolgenmodel van een oudere patiënt met lichamelijk onverklaarbare klachten wordt ingevuld onder leiding van een ervaren cognitief gedragstherapeut voor ouderen. Tot slot oefenen de deelnemers actief (zelf ondergaan) met enkele gedragsexperimenten onder leiding van een psychomotorisch therapeut voor ouderen.
leerdoelen De deelnemer is in staat om vanuit de anamnese het gevolgenmodel in te vullen voor een oudere patiënt met olk en gedragsexperimenten op te zetten vanuit een casusspecifiek gevolgenmodel.

Literatuur

Driel, D. van, Hilderink, P., Bakker, S. de, e.a. (2007). Cognitieve gedragstherapie bij ouderen met onverklaarde lichamelijke klachten. Een verslag van de pilotgroep. Tijdschrift voor directieve therapie, 27, 177-196.
Speckens, A.E.M., Hemert, A.M. van, Spinhoven, P.H., e.a. (1995). Cognitive behavioral therapy for medically unexplained physical symptoms: a randomised controlled trial. British Medical Journal, 311, 1328-1332.