Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Kwaliteitsvisitatie: voor en door psychiaters

B.J.N. Schreuder

W-111

inhoud van de workshop In 2008 is de voor herregistratie bij de msrc verplichte kwaliteitsvisitatie van psychiaters van start gegaan. De kwaliteitsvisitatie bestaat uit een voorbereidende zelfevaluatie en een visitatiedag waarop twee psychiaters visiteren. De visitatie vindt in een groep plaats. Psychiaters stellen zelf een groep collega's samen, indien mogelijk met collega's met wie zij een functionele samenwerkingsrelatie hebben. De administratieve belasting wordt zo laag mogelijk gehouden. Dat wordt onder meer bereikt doordat alle vragen digitaal kunnen worden beantwoord en verwerkt met het zogeheten adas-systeem. Sinds de start van de visitaties in 2007 zijn 51 visiteurs getraind. In 2010 worden 120 visitaties uitgevoerd. Daarbij worden circa 500 psychiaters gevisiteerd. Alle psychiaters die zich in de komende jaren laten herregistreren krijgen met kwaliteitsvisitatie te maken. In deze sessie zal de methodiek van de kwaliteitsvisitatie worden toegelicht en kunnen de deelnemers kennis nemen van de gehanteerde instrumenten en zelf aan de pc onder begeleiding oefenen met de gehanteerde software.
vorm Door middel van een presentatie zal de methodiek van de kwaliteitsvisitatie worden toegelicht. Deelnemers kunnen zo kennis nemen van de gehanteerde instrumenten en zelf aan de pc onder begeleiding oefenen met de gehanteerde software. Daarnaast zullen de leden van de kerncommissie aanwezig zijn om vragen van deelnemers te beantwoorden.
leerdoelen Aan het einde van de sessie heeft de deelnemer inzicht in de methodiek van de kwaliteitvisitatie, alsmede van de eerste beginselen van het ict-systeem (adas).