Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

EMDR: kijken met een diagnostische 'traumabril' in de ziekenhuispsychiatrie

M.T. Derksen, B.M. Baeten

W-97

inhoud van de workshop emdr (eye movement desentization and reprocessing) is een intensieve vorm van psychotherapie voor mensen die last houden van de gevolgen van een (of meerdere) schokkende ervaring(en). Een deel van de getroffenen verwerkt deze ervaringen op eigen kracht, anderen ontwikkelen psychische klachten. Juist deze klachten in het hier en nu als gevolg van een schokkende gebeurtenis in het verleden maken de gebeurtenis tot een traumatische gebeurtenis. Een ogenschijnlijk eenvoudige medische ingreep kan leiden tot reactivering van eerdere traumatische ervaringen. De kern van deze workshop is het leren herkennen en vaststellen van de 'ontwrichtende ervaringen' die van blijvende invloed zijn op het functioneren van de patiënt. Verder wordt aandacht besteed aan het diagnostisch leren kijken met een 'traumabril' en het leren kennen van het indicatiegebied van emdr binnen de ziekenhuispsychiatrie. emdr is volgens internationale en nationale richtlijnen de behandeling van eerste keus bij ptss. emdr kan ook toegepast worden bij traumagerelateerde stoornissen die niet per se hoeven te voldoen aan de diagnose ptss, zoals bij angststoornissen, eetstoornissen, pijnstoornissen, somatoforme stoornissen, seksuele stoornissen en verslaving. De bijzondere kenmerken en effecten van emdr worden besproken. Gecontroleerde effectstudies laten zien dat emdr even effectief of effectiever is dan de huidige meest effectieve therapievorm, de cognitieve gedragstherapie. emdr-behandeling is bovendien sneller en minder belastend voor patiënten.
vorm Presentatie, geïllustreerd met videobeelden, tijd voor vragen en een interactieve discussie.
leerdoelen Na de workshop kunnen de deelnemers kijken met de diagnostische 'traumabril', hebben zij inzicht in het brede indicatiegebied van emdr en hebben zij kennis van deze vorm van psychotherapie en de plaats van emdr binnen de psychotherapie.

Literatuur

Jongh, A. de & Broeke, E. ten. Handboek EMDR. (2003). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Jongh, A. de, Broeke, E. ten & Oppenheim, H.J. Praktijkboek EMDR. (2008). Amsterdam: Harcourt.
Hornsveld, H.K. & Berendsen, S.A. Casusboek EMDR. (2009). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.