Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Klinische dialectische gedragstherapie; mogelijkheden en onmogelijkheden

S.H.M. Spijkers, J.M. Oostendorp

W-110

inhoud van de workshop Tijdens de workshop zullen deelnemers specifieke kennis opdoen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van klinische behandeling van cliënten met een low level borderlinepersoonlijkheidsstoornis. De besproken behandeling betreft een aangepaste vorm van dialectische gedragstherapie (dgt). Vanwege het risico op schade voor cliënt of behandel/ leefmilieu is klinische behandeling voor deze doelgroep 'in discussie'. In deze workshop wordt stilgestaan bij de doelgroep (en de diagnostische discussie die hierover mogelijk is), de methodiek en het spanningsveld en de dilemma's die het werken met deze doelgroep en de setting met zich meebrengen. We bespreken onze manier van hanteren van therapieondermijnend gedrag en het balanceren tussen begrenzen en steunen. We geven inzicht in hoe onze werkwijze bijdraagt aan het creëren van een gezond werkklimaat. Samenwerking, intervisie en deskundigheidsbevordering zijn hierbij belangrijke thema's. Daarnaast zal inzicht geboden worden in welke professionele dgt-houdingen mogelijk zijn in het reageren op problematisch gedrag van cliënten met low level borderlineproblematiek.
vorm Na een inleiding over doelgroep, methodiek en dilemma's zal aan de hand van casuïstiek gediscussieerd worden over de verschillende manieren van omgaan met bijvoorbeeld therapieondermijnend gedrag. Met behulp van casuïstiek kan geoefend worden met de verschillende dgthoudingen.
leerdoelen Aan het einde van de sessie wordt de deelnemer geacht meer inzicht te hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van klinische behandeling van cliënten met een low level borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Daarnaast wordt de deelnemer geacht meer inzicht te hebben in professionele dgt-houdingen en manieren van reageren op problematisch gedrag van cliënten met low level borderlineproblematiek.

Literatuur

Spijkers, S.H.M. & Oostendorp, J.M. (2009). Klinische behandeling van cliënten met een low level borderline persoonlijkheidsstoornis. Groepen, tijdschrift voor groepsdynamica & groepspsychotherapie, 4, 41-50.