Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Het schrijven van abstracts

R. Ferdinand, R. Oude Voshaar, J.G. Lijmer, R. Schoevers

W-109

inhoud van de workshop Het voorjaarscongres (vjc) van de NVvP mag zich verheugen in een grote belangstelling van psychiaters uit diverse geledingen van ons vak. Het vjc is een wetenschappelijk symposium dat in veel opzichten de breedte representeert. Inzendingen variëren van puur wetenschappelijke bijdragen door de grote onderzoeksgroepen tot meer praktijkgerelateerde workshops en cursussen, en discussies over spraakmakende onderwerpen binnen het vak. De beoordelingscommissie van de cwa beoordeelt jaarlijks een groot aantal inzendingen met als doel een uitgebalanceerd programma van hoge kwaliteit aan te bieden. Hiertoe worden ingezonden abstracts getoetst op inhoud, kwaliteit voor onderwijs en inhoudelijke onafhankelijkheid door beoordelaars die zijn geblindeerd voor de namen van de indieners. Jaarlijks wijst de commissie abstracts af die mogelijk zeer interessante bijdragen bevatten, maar onvoldoende informatie bieden om dit te kunnen beoordelen. Dit is teleurstellend voor de indieners die er tijd en aandacht in hebben gestoken, en jammer voor het programma van het congres. Redenen om abstracts af te wijzen zijn bijvoorbeeld het ontbreken van concrete resultaten ('zullen op het vjc worden gepresenteerd'), het ontbreken van een onderbouwing door middel van relevante literatuur of onderzoek, en gebrek aan helderheid over hoe men de informatie beoogt over te brengen en of dit past binnen de gekozen presentatievorm. Tevens speelt een rol dat abstracts worden gepubliceerd door het Tijdschrift voor Psychiatrie, en ook om die reden van voldoende kwaliteit moeten zijn en binnen de respectieve formats moeten passen. Het schrijven van een goed abstract is een vaardigheid is die geleerd kan worden, en indieners hebben hier lang niet allemaal ervaring mee. Daarom wil de beoordelingscommissie hier in deze workshop aandacht aan besteden.
vorm Presentatie van de verschillende aspecten van een goed abstract door leden van de commissie. Illustratie hiervan aan de hand van voorbeelden uit 'de praktijk' en bespreking van hoe een abstract kan worden opgezet. Tevens is er ruimte voor discussie en feedback over de beoordelingsprocedure. Deelnemers wordt gevraagd om actief te participeren en waar mogelijk zullen eigen concept-bijdragen worden meegenomen in de bespreking.
leerdoelen Beter zicht hebben op de criteria die gelden voor een goed abstract, en de vaardigheid ontwikkelen om de eigen bijdrage volgens deze criteria vorm te geven.