Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Diagnostiek van 0-3-jarigen in een stedelijk infant mental health team

R.H. Korthals Altes, I. De Haas, M.J. Rexwinkel, F.M. Sampaio De Carvalho, M. Van Der Schoot

W-92

inhoud van de workshop In Amsterdam bestaat sinds 2004 in de zorg voor 0-3-jarigen nauwe samenwerking tussen het infant mental health centrum (onderdeel npi) en de ggz-jeugdafdelingen van Arkin. De infant mental health (imh)-visie (Zeanah 2000) gaat uit van een transactioneel ontwikkelingsmodel (Sameroff 2002), waarin ouder-kind en omgeving elkaar wederzijds beïnvloeden. De imh-visie is gericht op diagnostiek en behandeling van jonge kinderen en hun ouders, is multidisciplinair, ontwikkelingsgericht, heeft een intergenerationeel focus en legt mede de nadruk op preventie. Vroegtijdige interventies zijn van belang om de actuele problematiek te behandelen en ter preventie van de consequenties van een verstoorde ontwikkeling op langere termijn. Bij de diagnostiek en behandeling wordt gebruikgemaakt van de Diagnostische classificatie 0-3 R (dc: 0-3R 2009), waar classificatie van de dsm-iv-tr onvolledig is. Naast het beschrijven van specifieke kindfactoren, is de diagnostiek van de ouder-kindrelatie een aanvulling op de dsm-iv- tr. Ook wordt op as V het functioneel-emotioneel ontwikkelingsniveau vastgelegd. De vijf assen sluiten goed aan bij de verschillende invalshoeken van de behandeling met als focus het kind, de ouders, de ouder-kindinteractie of sociaalmaatschappelijke factoren. Er wordt verder gebruikgemaakt van verschillende observatieschalen zoals de ados (Autisme Diagnostisch Observatie Schema).
vorm Toepassing van de dc 0-3R en invulling van de vijf assen aan de hand van een casus, geïllustreerd met videomateriaal.
leerdoelen Inzicht in de verschillende invalshoeken en samenhang van de dc 0-3R in de praktijk verschaffen en ervaringen over de bruikbaarheid en beperkingen delen.

Literatuur

DC: 0-3R. (2009). Diagnostische classificatie van psychische en ontwikkelingsstoornissen op zuigelingen- en kinderleeftijd - gereviseerde versie. Assen: van Gorcum. Sameroff, A.J. (2000). Handbook of Developmental Psychopathology. New York: Plenum. Zeanah, C.H. (2000). Handbook of Infant Mental Health. New York: Guilford Press.