Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Het voorspellen van agressie van cliënten van de ggzcrisisdienst

E.J.M. Penterman, H.L.I. Nijman

W-108

inhoud van de workshop Het voorspellen van agressief gedrag van patiënten van de ggz-crisisdienst is geen gemakkelijke opgave. Medewerkers van de crisisdienst worden tijdens outreachende crisiscontacten regelmatig geconfronteerd met agressie van patiënten. Voor de preventie van gevaarlijke situaties zou een methode om de risico's van tevoren in te kunnen schatten op basis van de binnengekomen informatie van belang kunnen zijn. Op basis van literatuuronderzoek en eigen ervaring stelden we een korte checklijst samen om het risico van agressie bij patiënten van de crisisdienst te kunnen inschatten. De centrale vraag in ons onderzoek was of je met de eerste beperkte informatie, veelal van de huisarts, de kans op later agressief gedrag van de patiënt kunt inschatten. In de workshop willen we dit instrument , de crc (Checklijst Risico Crisisdienst) bespreken dat in een eerdere studie resulteerde in een correcte voorspelling van 83% van wel of geen agressie. Diverse items bleken samen te hangen met agressie. In deze workshop presenteren we ook meer recente resultaten van het lopende onderzoek. Door middel van de dienstlijst werd informatie verzameld wie van de medewerkers wanneer dienst had tijdens de crisisdienst. Tevens werd aan alle medewerkers gevraagd om de neo-pi-r (neo Personality Inventory) in te vullen om meer inzicht te krijgen in hun persoonlijkheid. Correlaties tussen psychologische karakteristieken van de crisisdienstmedewerker en agressieve incidenten zullen worden besproken.
vorm In het eerste deel van de workshop laten we een korte film zien waarin medewerkers geïnterviewd worden over de gevolgen van agressief gedrag voor henzelf. Daarna presenteren we de resultaten van het onderzoek. In het laatste halfuur is er gelegenheid voor discussie.
leerdoelen Aan het eind van de sessie moeten de deelnemers in staat zijn de gestructureerde lijst te gebruiken. Bovendien kunnen zij dan meer standaardisatie in het werk van de crisisdienst brengen.

Literatuur

Nijman, H.L.I. (2009). Het inschatten van agressie bij patiënten van de ggz-crisisdienst. Tijdschrift voor Psychiatrie, 51, 355-364.