Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Het managen van de behandelrelatie; een workshop

M.F. Huismans

W-107

inhoud van de workshop Er wordt een overzicht gegeven van belangrijke strategieën en therapieën voor de behandeling van ernstige persoonlijkheidsproblematiek: veiligheid, aikido, mentaliseren, identiteitsontwikkeling, dialectische gedragstherapie, schematherapie, relationship management en crisisinterventie in de kliniek. De algemene thema's afstand-nabijheid en inhoudprocedure worden uitgewerkt en vervolgens tegenover elkaar uitgezet in een grafiek. Deze grafiek is het format dat wordt gebruikt in de gezamenlijke casuïstiekbespreking waarin we met elkaar reflecteren over passende en verstandige strategieën in specifieke behandelrelaties.
vorm Met een powerpointpresentatie zet de voorzitter een aantal basale strategieën uiteen waarna drie deskundige gastsprekers een toelichting geven op hun therapievorm (dialectische gedragstherapie, schematherapie en crisisinterventies in de kliniek). De voorzitter belicht vervolgens twee algemene thema's, te weten afstand-nabijheid en inhoud-procedure. Deze thema's worden tegenover elkaar uitgezet in een grafiek. Hiermee verkrijgen we een ruimtelijk beeld van een behandelrelatie. In het interactieve en feitelijk belangrijkste deel van de workshop gebruiken we dit format om met elkaar naar aanleiding van ingebrachte casuïstiek na te denken over mogelijke interventies vanuit de diverse theoretische referentiekaders zoals eerder geschetst, maar ook vanuit de praktijk en vanuit de meningen en overtuigingen van de deelnemende professionals.
leerdoelen Aan het einde worden de deelnemers geacht een overzicht te hebben van de belangrijkste strategieën en behandelvormen bij ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Tevens zijn zij in staat om na te denken over bestaande behandelrelaties met behulp van het aangereikte format waarin de thema's afstand-nabijheid en inhoud-procedure grafisch tegen elkaar worden uitgezet. De deelnemers worden geacht dit format zelfstandig te kunnen gebruiken en de verwachting is dat dit helpt bij het kiezen van een verstandige en passende behandelinterventie in het geval er een probleem rijst in een behandelrelatie.